Arrangementer

Aktiviteter for dansere til september-bladet 2021.

 Generalforsamling

Lørdag d. 16. oktober 2021 kl. 10,00 til 13,00 i ”Bien”, Dagcenter Grønningen, Passagen i Brønderslev.
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
På valg er Lis Larsen, Kirsten Jensen, Birte Thune Andersen og suppleanter Gudrun Larsen og Else Hovaldt. Revisor Peter Jacobsen, Annelise Nielsen og suppleant Einar Christiansen.
Af hensyn til traktementet tilmelding til Lis Larsen, tlf. 5133 6076 senest mandag 11.10.2021. Der kan danses efter generalforsamlingen.

Nytårsfest tirsdag/onsdag d. 11./12. januar 2022, Søparken i Åbybro.
Danseophold på Søparken i Åbybro, hvor vi håber, I har lyst til at deltage.
Vi ankommer til Søparken kl. 11,00. Vi danser et par timer, inden vi går ind til en let frokost. Herefter danser vi indtil eftermiddagskaffen med kage og danser igen indtil middag med 2 retters menu kl. 18,30. Lidt dans igen og aftenkaffe – måske med underholdning (alle er velkomne til at medbringe indslag).
Efter morgenmad onsdag kan vi danse igen, inden vi kører hjem.
Prisen pr. person i dobbeltværelse er kun kr. 640,00 incl. forplejning. Tillæg for enkeltværelse
Kr. 150,00. Drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding til Lis Larsen, tlf. 5133 6076 senest onsdag d. 29. dec. 2021.
Tilmeldingen er bindende.

Forårsdans i Metropol fredag d. 25.03.2022 kl. 10,30-14,30.
Dansesalen ligger på 1. sal ved siden af biblioteket. Efter lidt dans spiser vi en let frokost kl. 12,00.
Drikkevarer kan købes. Vi danser igen og slutter dagen med eftermiddagskaffe med kringle kl. 14,00. – Der vil også være spændende lotteri. Pris kr. 125,00, og kr. 150,00 for ikke medlemmer.
Tilmelding til Kirsten Jensen, tlf.9882 2388, mobil 2179 8747 eller Anna Gretha, tlf. 3070 7721
senest fredag d. 18.03.2022.

Generalforsamling lørdag d. 05.03.2022.
Se januar-bladet.

Generalforsamling

Generalforsamling lørdag d. 06.03.2021 kl. 10,00 i ”Bien” Dagcenter Grønningen, Passagen i Brønderslev.

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
På valg er Lis Larsen, Kirsten Jensen, Birte Thune Andersen og suppleanter Gudrun Larsen og Else Hovaldt.
Revisorer på valg: Peter Jacobsen, Annelise Nielsen og suppleant Einar Christiansen.
Tilmelding p.gr.a. traktementet til Lis Larsen, tlf. 5133 6076 senest 1. marts 2021.

 

OBS!!! OBS!!! OBS!! OBS!!!

Dansedagen i Den Runde Pavillon i Brønderslev er aflyst.

På grund af den nuværende situation med Coronar(Covid19) virus i omløb må vi desværre aflyse dansedagen i Den Runde Pavillon i Brønderslev tirsdag d. 9. juni
2020. - Bladet ”Danseretningen” udkommer ikke i maj måned, men vi håber, vi
Igen kan annoncere i bladet til september. - God sommer.

Bestyrelsen.

Aktiviteter i Region Vendsyssel vinteren 2019/2020

 

Nytårsfest fredag d. 24.01.2020 kl. 11,30-16,30.
Nytårsfesten afholdes i år på Landboskolen, Danmarksgade 1, Brønderslev, med sang, musik og meget dans. Vi begynder med menuen: flæskesteg med tilbehør og ris a la mande. Senere kaffe med kransekage. - Pris kr. 200,- og kr. 225.- for ikke medlemmer.
Tilmelding til Anna Gretha Christensen, tlf. 3070 7721 eller Birte Thune Andersen, tlf. 9892 5582 senest mandag d. 20.01.2020.
Beløbet bedes I ved tilmeldingen indbetale til konto 9012-1605-783 534.
Herefter er tilmeldingen bindende !!! Husk navn på indbetalingen.

 

Vinterdans i Metropol i Hjørring fredag d. 21.02.2020 kl. 10,30-14,30.
Dansesalen ligger på 1. sal ved siden af biblioteket.
Efter lidt dans spiser vi frokost kl. 12,00. Drikkevarer kan købes. Mere dans, og vi slutter dagen med kaffe og kage. Der vil også være spændende lotteri. Pris kr. 125,- og 150,- for ikke medlemmer.
Tilmelding til Birte Thune Andersen, tlf. 9892 5582, mobil 2081 1263 senest fredag d. 14,02.20.

 

Generalforsamling lørdag d. 07.03.2020 i ”Bien” kl. 10,00 til 13,00.
Dagcenter Grønningen, Passagen, Brønderslev.
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen.
På valg er Anna Gretha Christensen og Inga Andersen og suppleanter Kirsten Jensen og Gudrun Larsen. Revisorer: Peter Jacobsen og Ivan Petersen.
P.gr.a. traktementet er der tilmelding til Lis Larsen, tlf. 5133 6076 senest mandag d. 02.03.2020.

 

Dansedag i Den Runde Pavillon Rododendronparken i Brønderslev tirsdag d. 09.06.2020.
Vi danser fra kl. 11,30 – 16.00
Rododendronparken står i fuldt flor – byens stolthed. Vi begynder dagen med medbragt madkurv
og drikkevarer. Der vil være sang, musik og masser af dans. Pris kr. 50,-
Alle er velkommen.

Aktiviteter i Region Vendsyssel efterår 2019/vinter 2020.

 

Danseophold, Hotel Søparken. Aabybro.

 

Ons/tors d- 02./03. oktober 2019. - Vi mødes på hotellet onsdag kl. 11,00 og danser indtil frokost kl. 13,00. Herefter danser vi igen et par timer. Ved eftermiddagskaffen vil ”Den skaldede pædagog” Thomas Holst underholde os med sang og musik.

Kl. 18,30 serveres en 2 retters menu, og vi slutter dagen med endnu lidt dans og aftenkaffe. Efter morgenkaffen næste dag kan vi danse lidt igen, inden vi kører hjem. Program fås hos din danseleder eller hos Lis Larsen, mail lislarsen4@gmail.com. Se også hjemmesiden vendsysselseniordans.dk

Pris pr. person i dobb.vær. KUN kr. 650,- incl. forplejning, tillæg for enk.vær. kr. 150,- Tilmelding til Lis Larsen, tlf. 5133 6076 senest 18. september 2019. Herefter er tilmeldingen bindende, og I bedes straks efter tilmelding indbetale beløbet på konto 9012-1605 783 534.
Husk navn på indbetalingen !!!


Inspirationskursus for ledere kl. 9,30-15,00 lørdag d. 11.01.2020.


Vi danser i ”Bien” ved Dagcenter Grønningen, Passagen i Brønderslev. Kursus/øvedag hvor vi vil fokusere på at hjælpe med danse, I måske er lidt usikre på, har glemt eller begreber i Dansenøglen I døjer med at huske/forstå, og vi vil prøve at finde danse, hvor det bliver brugt. Når I melder jer til kurset, så fortæl lidt om problemet, og vi ser, om vi kan hjælpe.
Vi begynder med kaffe og rundstykker. Et let traktement til frokost (medbring drikkevarer). Senere kaffe med kage. Vi opfordrer jer hver især til at tage en danser eller to med, så vi kan blive et rimeligt hold. Arrangementet gennemføres ved min. 16 deltagere. - Pris kr. 100,-


Nytårsfest fredag d. 24.01.2020 kl. 11,30-16,30.


Vi holder nytårsfesten på Landboskolen, Danmarksgade 1, Brønderslev. Vi begynder med en dejlig middag: flæskesteg med diverse og ris a la mande til dessert. Senere får vi kaffe med kransekage.
Tilmelding til Anna Gretha Christensen, tlf. 3070 7721 eller Birte Thune Andersen, 9892 5582 mobil
2081 1263 senest fredag d. 17.01.2020. Pris kr. 200,- og 225,- for ikke medlemmer. Beløbet bedes indbetalt til konto 9012-1605 783 534. Husk navn på indbetalingen !!!

 


 

Aktiviteter i Region Vendsyssel sommer/efterår 2019

 

Sommerdans i Den runde Pavillon i Brønderslev tirsdag d. 04.06.2019.

Rododendronparken – byens stolthed – står i fuldt flor. Vi danser fra kl. 11,30-16,00. Medbring madkurv og drikkevarer. Der bliver sang, musik, masser af dans og spændende lotteri.

Alle er velkommen.                                Pris kr. 50,-

 

Lederkursus ISD 19, lørdag d. 31.08.2019 i ”Bien”, Dagcenter Grønningen, Brønderslev kl. 9,30-15.

Kurset afholdes i samarbejde med Region Himmerland.  -  Vi mødes til kaffe og rundstykker. Medbring selv mad og drikkevarer til frokost. Vi slutter med eftermiddagskaffe og evaluering.

Instruktør: Eva Schmidt.                                    Pris: kr. 100,- + materiale.

Tilmelding senest fredag d. 23. august 2019 til Anna Gretha Christensen, tlf. 3070 7721 eller Birte Thune Andersen, tlf. 9892 5582, mobil 2081 1263.

 

Danseophold på Hotel Søparken i Aabybro onsdag/torsdag d. 02./o3. oktober 2019.

Vi mødes på hotellet onsdag kl. 11,00 og danser indtil frokost kl. 13,00. Herefter danser vi igen et par timer afbrudt af eftermiddagskaffe med kage. Kl. 18,30 serveres en 2-retters menu, og vi slutter dagen med lidt mere dans og aftenkaffe.

Efter morgenkaffen næste dag kan vi danse lidt igen, inden vi kører hjem.

Program fås hos din danseleder eller hos Lis Larsen, mail lislarsen4@gmail.com. Se også hjemmesiden: vendsysselseniordans.dk.

Pris pr. person i dobb.vær. KUN kr. 650,- inkl. forplejning, tillæg for enk.vær. kr. 150,-

Tilmelding til Lis Larsen, tlf.5133 6076 senest 18. september 2019. Herefter er tilmeldingen bindende, og I bedes straks efter tilmelding indbetale beløbet på konto 9012-1605 783 534.

Husk navn på indbetalingen!!

Nytårsfest fredag d. 24.01.2020 på Landboskolen, Danmarksgade 1, Brønderslev.

Se annonce i september-bladet.

 


 

                               Aktiviteter i Region Vendsyssel vinter/forår 2019.

Vinterdans i ”Metropol”, Hjørring, fredag d. 22.02.2019 kl. 10,30-14,30.

Vi danser igen i ”Metropol” på 1. sal ved siden af biblioteket i det store forretningscenter. Gode parkeringsforhold. Frokost med tærter og grøn salat, eftermiddagskaffe med kringle. Drikkevarer kan købes. Sange, dans og spændende lotteri. Max 60 pers.

Pris kr. 125,- og kr. 150,- for ikke medlemmer.

Tilmelding til Birte Thune Andersen, tlf. 9892 5582 eller Anna Gretha Christensen, tlf. 3070 7721 senest torsdag d. 14. februar.

Generalforsamling lørdag d. 09.03.2019  kl. 10.00 i ”Bien” Dagcenter Grønningen, Passagen i Brønderslev.

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. - På valg er Lis Larsen, Aase Henningsen, Birte Thune Andersen og suppleanter Gudrun Larsen og Kirsten Jensen.

Revisorer på valg: Peter Jacobsen, Ivan Petersen og suppleant Jens Arildsen.

Tilmelding p.gr.a. traktementet til Lis Larsen, tlf. 5133 6076 eller Anna Gretha Christensen, tlf. 3070 7721.

Vi afslutter dagen med seniordans.

 Sommerdans i Den runde Pavillon i Brønderslev  tirsdag d. 04.06.2019.

Byens stolthed – Rododendronparken står i fuldt flor. Vi danser fra kl. 11,30-16,00 Medbring madkurv og drikkevarer. Vi sørger for sang, musik og masser af dans -  og spændende lotteri. Pris kr. 50,-

Alle er velkommen…..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktiviteter i Region Vendsyssel efterår/vinter 2018/2019

 

Danseophold på Hotel Søparken, Aabybro, ons./tors. d. 10.-11. oktober 2018. 

Vi mødes på hotellet onsdag kl. 11,00 og danser indtil frokost kl. 13,00. Herefter danser vi igen et par timer kun afbrudt af eftermiddagskaffe med kage. Kl. 18,30 serveres en 2 retters menu, og vi slutter dagen med lidt mere dans og aftenkaffe.
Efter næste dags morgenmad er der hjemrejse.
Program fås hos din danseleder eller hos Lis Lasen: lislarsen4@gmail.com. Se også hjemmesiden: vendsysselseniordans.dk. Pris pr. person i dobb.vær. KUN kr. 640,- incl. forplejning. Tillæg for enk.vær. kr. 150,-. Tilmelding til Lis Larsen, tlf. 5133 6076 senest 25. sept.2018.
Herefter er tilmeldingen bindende !!!


Julefest i Kulturhuset ”Manegen”, Rådhuspladsen i Sæby fredag d. 16.11.2018 kl. 11,30-15,00.
Vi julehygger lidt på forhånd med julemusik, sang og meget dans. Der er smørrebrød kl. 11,30 (drikkevarer kan købes). Senere eftermiddagskaffe med lagkage. Pris 150,- og kr. 175.- for ikke medlemmer. Tilmelding til Birte Thune Andersen, tlf. 9892 5582, mobil 2081 1263 senest fredag d. 09.nov. 2018.


Vinterdans i Metropol i Hjørring fredag d. 22. februar 2019 kl. 10,30-14,30.
Se annonce i januar bladet.


Inspirationskursus for ledere i ”Bien” ved Dagcenter Grønningen, Passagen i Brønderslev.
Lørdag d. 12.01.2019 kl. 9,30 – 16,00 arrangeres et kursus/en øvedag, hvor vi vil fokusere på at hjælpe med danse, I måske er lidt usikre på – danse der er blevet glemt, og som kan bruges igen - eller begreber i dansenøglen i døjer med at huske/forstå. Hvis det er tilfældet, prøver vi at finde danse, hvor det bliver brugt. Måske kan vi hente ideer hos hinanden.
Der er ikke nogen af os, der er professor!! - Men - når I melder jer til kurset, så fortæl lidt om eventuelle problemer, og vi kan se, om vi kan hjælpe. (Der er altid nogen, vi kan spørge).
Vi begynder med kaffe og rundstykker. Til frokost et let traktement (drikkevarer medbringes). Senere eftermiddagskaffe med kage. Pris kr. 100,-
Vi er ikke så mange ledere, så vi opfordrer jer hver især til at tage en danser eller 2 med. Vi håber, I
har lyst til at være med. Arrangementet gennemføres ved min. 16 deltagere.
Tilmelding til Lis Larsen, tlf. 5133 6076 senest fredag d. 04. jan. 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE